+45 3514 7117

Privatlivspolitik / impressum

Impressum Dansk

Impressum/datapolicy

Steppie ApS
Græsholmvej 7
DK9982 Ålbæk

Telefon + 45 35 14 71 17

Mail: info@steppie.dk

VAT / CVR: 29823111

________________________________

CEO Henrik Andersen
Telefon: + 45 35 14 71 17

Personlige oplysninger

Ingen personlige oplysninger der registreres på Steppie.dk, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Steppie.dk

Som registreret hos har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Steppie.dk via Mail

Persondatapolitik

Logstatistik:

Logstatistik bruges på www.steppie.dk og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende websitet har haft og hvor de kommer fra. Vi bruger det til at optimere websitet og dets funktionalitet.

Om cookies

Cookies er små datafiler med information som gemmes på din computer og sendes frem og tilbage mellem din browser og et website. Nogle cookies er nødvendige for, at websites fungerer, mens andre bruges til at analysere din færden på et website.

Nogle cookies slettes når du lukker din browser, nogle gemmes i en tidsbestemt periode og andre gemmes permanent. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Det er lovpligtigt for alle danske hjemmesider at informere brugerne om cookies.

Google Analytics-cookies

Vi bruger Google Analytics til at indsamle viden om, hvordan vores brugere anvender vores website. Google Analytics har en cookie, som anonymt registrerer din IP-adresse samt information om antal og tidspunkt for dine besøg på vores website. Google Analytics registrerer også, hvilken side du besøgte før, f.eks. om du kom ind på siden via en søgemaskine. Alt dette gør vi for at optimere vores website og målrette vores markedsføring.

 

Impressum English

Impressum

Steppie ApS
Græsholmvej 7
DK9982 Ålbæk

Telefon + 45 35 14 71 17

Mail: info@steppie.dk

CVR: 29823111

CEO Henrik Andersen

Personal data

Personal data registered at Steppie.dk will at no time be handed over, sold or made available to third parties, and we do not register any sensitive personal data. All data are stored securely and are accessible only to trusted employees at Steppie.dk.
When registered at Steppie.dk, you have the right to object to the registration at all times. You also have a right of access to the data registered about you. These rights are guaranteed under the Danish Act on Processing of Personal Data (Persondataloven), and any enquiries in relation to this should be addressed to Steppie.dk via Mail

Privacy policy

Log statistics:

Log statistics are used at www.Steppie.dk. This means that a statistics system gathers information that can provide a statistical picture of the number of visitors to the website and where they come from. We use it to optimise our website and its functionality.

About cookies

Cookies are small data files with information which are stored on your computer and sent back and forth between your browser and a website. Some cookies are necessary for websites to function properly, while others are used to analyse your movements on a website.
Some cookies are deleted when you shut down your browser, some are stored for a limited period of time, and others are stored permanently. A cookie is not a program and does not contain virus.
It is compulsory for all Danish websites to inform users about cookies.

Google Analytics cookies

We use Google Analytics to collect information about how our users use our website. Google Analytics has a cookie which anonymously registers your IP address as well as information about the number and time of your visits to our website. Google Analytics also registers which site you visited immediately before you reached our website, for example whether you entered our site via a search engine. We do all this in order to optimise our website and target our marketing.

 

Impressum Svenska

Impressum/datapolicy

Steppie ApS
Græsholmvej 7
DK9982 Ålbæk

Telefon + 45 35 14 71 17
Mail: info@steppie.dk

VAT / CVR: 29823111

________________________________

CEO Henrik Andersen
Telefon: + 45 35 14 71 17

Personuppgifter

Inga personuppgifter som registreras på Steppie.dk kommer vid någon tidpunkt att överföras, säljas eller göras tillgängliga för tredje part, och vi registrerar inte någon känslig privat information. Samtlig information lagras på ett säkert sätt och finns endast tillgänglig för betrodda medarbetare hos Steppie.dk

Som registrerad hos Steppie.dk har du alltid rätt att göra invändningar mot registreringen. Du har också rätt att få åtkomst till de uppgifter som finns registrerade om dig. Dessa rättigheter har du enligt personuppgiftslagen och begäran i samband med detta hänvisas till Steppie.dk genom Mail

Integritetspolicy

Loggstatistik: Loggstatistik används på www.steppie.dk och innebär att ett statistiksystem samlar in information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare webbplatsen har haft och var de kommer ifrån. Vi använder statistiken för att optimera webbplatsen och dess funktionalitet.

Om cookies

Cookies är små datafiler med information som lagras på din dator och skickas fram och tillbaka mellan din webbläsare och en webbplats. Några cookies är nödvändiga för att webbplatserna ska fungera, medan andra används för att analysera dina besök på en webbplats.

Några cookies raderas när du stänger din webbläsare, några lagras under en bestämd tid och andra lagras permanent. En cookie är inte något program och innehåller inte något virus.

Det är obligatoriskt för alla danska webbplatser att informera användarna om cookies.

Google Analytics-cookies

Vi använder Google Analytics för att samla in information om hur våra användare använder vår webbplats. Google Analytics har en cookie som anonymt registrerar din IP-adress samt information om antal besök på vår webbplats och tidpunkt för dessa.

Google Analytics registrerar också vilken webbplats du besökt före, t.ex. om du kom in på webbplatsen via en sökmotor. Allt detta gör vi för att optimera vår webbplats och målinrikta vår marknadsföring.

Impressum Norsk

Impressum

Steppie ApS
Græsholmvej 7
DK9982 Ålbæk

Telefon + 45 35 14 71 17

Mail: info@steppie.dk

 

Mail:

CVR: 29823111

Personlige Opplysninger

Ingen personlige opplysninger som registreres på Steppie.dk, blir på noe tidspunkt videreformidlet, solgt eller gjort tilgjengelig for tredjeparter, og vi registrerer ingen sensitive opplysninger. All informasjon oppbevares på en sikker måte, og er bare tilgjengelig for betrodde medarbeidere hos Steppie.dk
Når du er registrert hos oss, har du alltid rett til å kommer med innsigelser mot registreringen. Du har også rett til innsikt i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Disse rettighetene har du i henhold til personopplysningsloven, og henvendelser i forbindelse med dette rettes til Steppie.dk via Mail

Personvernpolicy

Loggstatistikk:

Loggstatistikk brukes på www.steppie.dk, og betyr at et statistikksystem samler opp informasjon som kan gi et statistisk bilde av hvor mange besøkende nettstedet har hatt, og hvor de kommer fra. Vi bruker det til å optimere nettstedet og dets funksjonalitet.

Om informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små datafiler med informasjon som lagres på datamaskinen, og de sendes frem og tilbake mellom nettleseren din og et nettsted. Enkelte informasjonskapsler er nødvendige for at nettsteder skal fungere, mens andre brukes for å analysere dine handlinger på et nettsted.
Enkelte informasjonskapsler slettes når du lukker nettleseren din, noen lagres i en tidsbestemt periode, og andre igjen lagres permanent. En informasjonskapsler er ikke et program, og den inneholder ikke virus.
Det er lovpliktig for alle danske nettsteder å informere brukerne om informasjonskapsler.

Google Analytics-informasjonskapsler

Vi bruker Google Analytics for å samle inn kunnskap om hvordan våre folk bruker nettstedet vårt. Google Analytics har en informasjonskapsel som anonymt registrerer IP-adressen din, informasjon om antall besøk, og tidspunkt for dine besøk, på nettstedet vårt.

Google Analytics registrerer også hvilken side du besøkte før, for eksempel om du kom inn på siden via en søkemotor. Alt dette gjør vi for å optimalisere nettstedet vårt og målrette markedsføringen.

 

Impressum Deutsch

Impressum

Sie befinden sich auf der Internetseite von Steppie ApS
Anschrift:

Steppie ApS
Græsholmvej 7
DK9982 Ålbæk

Telefon + 45 35 14 71 17
Mail: info@steppie.dk

MwSt.Nr.: 29823111

________________________________

Verantwortlich i. S. d. § TMG und § 55 RStV Rundfunkstaatsvertrag:

Geschäschftsführer Henrik Andersen
Telefon: + 45 35 14 71 17

_________________________________

Allgemeines

Dieses Impressum gilt auch für die Unternehmensseiten der Steppie ApS bei Facebook und LinkedIn.

_________________________________

Haftungsausschluss

Inhalte

Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf unserer Webseite nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Wir sind jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Links

Unser Angebot enthält Links/Verknüpfungen zu Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte von verlinkten Seiten ist der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die auf dieser Webseite veröffentlichten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, Bearbeitung oder Verbreitung bedürfen der schriftlichen Zustimmung durch Steppie ApS. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht von Steppie ApS erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Stand: Oktober 2016