+45 3514 7117

Kan det lønne seg?

Avkastning av investeringene er viktig. Kan det lønne seg for virksomheten å investere i Steppie …

I Danmark lever

personer lever med ryggsmerter
Ryggsmerter koster hvert år

millioner kroner i tapt produksjon
I Danmark lever

 personer lever med nakkesmerter
Nakkesmerter koster hvert år

millioner kroner i tapt produksjon

Vurdering av avkastning av investering for Steppie

Når man skal vurdere avkastning av investering, må det kunne måles opp mot fakta.

Steppie er en balanseplate som gjør det fullt mulig å utnytte de helsefordelene mer stående arbeid har i forhold til å sitte.

Langt de fleste virksomheter har allerede investert i heve-/senkebord til alle medarbeidere.

Men bare noen få bord blir i tilstrekkelig grad benyttet til å stå ved.

Steppie er den “missing link” som kan øke avkastning av investering på de dyre møbelinvesteringene.

Det ligger store økonomiske og menneskelige gevinster i å ha sunne og aktive medarbeidere.

For å få klarlagt nøyaktig avkastning av investering i Steppie må man vurdere disse faktaene:

 1. Med en Steppie kan man bli stående i lengre perioder – fordi Steppie gir bevegelse og det er mindre slitsomt å stå dynamisk enn statisk.
 2. Bevegelse forbedrer blodsirkulasjon og oksygenopptak, noe som er fordelaktig for kropp og hjerne
 3. Bevegelse bidrar til fokus, oppmerksomhet og årvåkenhet på grunn av den forbedrede sirkulasjonen. Dermed forbedres den enkelte medarbeiders produktivitet.
 4. Stående stilling fremmer en naturlig kroppsholdning, og resultatet er mindre rygg- og nakkesmerter. Se de ferskeste tallene i faktaboksen nedenfor, referert fra Videncenter for Arbejdsmiljø.
 5. Steppie aktiverer balansen og trener dermed kjernemuskulaturen (de innerste, dype muskler som støtter og balanserer ryggraden).
 6. Balansetreningen aktiverer og styrker musklene i fotledd, knær og hofter. Dette øker produksjonen av leddveske mellom leddflatene, som er en vesentlig faktor for å forhindre folkesykdommen artrose.
 7. Bevegelsene aktiverer kroppen i så stor grad at forbrenningen øker med cirka 35 %. Over tid vil dette føre til vektreduksjon og forebygge livsstilssykdommene diabetes, høyt kolesterol og høyt blodtrykk.
 8. De små konstante bevegelsene, også kjent som NEAT-faktoren Non-exercise activity thermogenesis, er forklart på Steppies hjemmeside. Se her for dokumentasjon på ovenstående uttalelser.

FAKTABOKS

 

Korsryggsmerter:

 • 880 000 dansker lever med korsryggsmerter.
 • Korsryggsmerter er årsak til at 880 nye personer blir innvilget uføretrygd hvert år. Det tilsvarer 6 prosent av alle nye trygdevedtak. Yrkesaktive personer med korsryggsmerter har 5,5 mill. flere sykedager årlig enn yrkesaktive personer uten korsryggsmerter.
 • Det tilsvarer 20 prosent av alle sykedager.
 • Hvert år koster korsryggsmerter 4840 mill. på grunn av tapt produksjon.

Nakkesmerter:

 • I Danmark lever 200 000 menn og 370 000 kvinner med nakkesmerter.
 • Nakkesmerter er årsak til at 230 nye blir innvilget uføretrygd hvert år.
 • Yrkesaktive personer med nakkesmerter har 4,5 mill. flere sykedager årlig enn yrkesaktive personer uten nakkesmerter.
 • Det tilsvarer 16 prosent av alle sykedager.
 • Hvert år koster nakkesmerter 920 mill. kr i behandling. • Hvert år koster nakkesmerter 2030 mill. kr på grunn av tapt produksjon.

 

Kilde: ”Sygdomsbyrden i Danmark 2015”

ROI-kalkulator fra just stand.org/Ergotron: her

Last ned dokumentet

Ryggsmerter er årsaken til

%

av alle sykedagene i Danmark
Arbeidsaktive med ryggsmerter har

millioner flere sykedager enn personer uten ryggsmerter
Ryggsmerter er årsaken til

%

av alle sykedagene i Danmark
Arbeidsaktive med ryggsmerter har

millioner flere sykedager enn personer uten ryggsmerter