+45 3514 7117

Økonomi er vigtig

Kan det betale sig for virksomheden, at investere i Steppie?

personer lever med lændesmerter i Danmark

millioner kroner koster lændesmerter hvert år i tabt produktion

personer lever med nakkesmerter i Danmark

millioner kroner koster nakkesmerter hvert år i tabt produktion

ROI-vurdering for Steppie

Når man skal vurdere Return on Investment på investeringer, må man have fakta at holde det op i mod.

Steppie er en balanceplade, der gør det muligt til fulde at udnytte de sundhedsfordele mere stående arbejde har, i forhold til at sidde.

Langt de fleste virksomheder har allerede investeret i hæve/sænke-borde til alle medarbejdere. Men, kun ganske få borde bliver brugt til at stå op ved i tilstrækkelig grad.

Det ligger ellers helt klart, at mere stående arbejde vil fremme sundheden markant.

Steppie kan forhøje ROI’en på dyre møbelinvesteringer

Der ligger store økonomiske og menneskelige gevinster i at have sunde og aktive medarbejdere.
For at klarlægge den præcise ROI for investering i Steppie, må man overveje disse fakta:

Z

Med en Steppie kan man stå i længere perioder – fordi Steppie giver bevægelse og det er mindre trættende at stå dynamisk end statisk.

Z
  1. Bevægelse forbedrer blod- og iltcirkulation, til gavn for krop og hjerne
Z

Bevægelse øger fokus, opmærksomhed og årvågenhed, på grund af den forbedrede cirkulation. Derved bliver den enkelte medarbejders produktivitet forbedret.

Z

Steppie aktiverer balancen og træner derved coremuskulaturen (de inderste, dybe muskler, der støtter og balancerer rygsøjlen).

Z

Balancetræningen aktiverer og styrker musklerne i fodled, knæ og hofter. Dette øger produktionen af led væske mellem led fladerne, som er en væsentlig faktor i at forhindre folkesygdommen slidgigt.

Z

Bevægelse aktiverer kroppen i en sådan grad, så forbrændingen stiger med ca. 35%. Dette vil føre til lavere vægt over tid, samt forebygge livstilssygdommene, diabetes, højt kolesterol, og højt blodtryk.

Danskerne har ondt:

Lænderygsmerter

• 880.000 danskere lever med lænderygsmerter.

• Lænderygsmerter er årligt årsag til 880 ny tilkendte førtidspensioner. Det svarer til 6 procent af alle ny tilkendelser. Erhvervsaktive personer med lænderygsmerter har årligt 5,5 mio. flere sygedage end erhvervsaktive personer uden lænderygsmerter.

• Det svarer til 20 procent af alle sygedage.

• Hvert år koster lænderygsmerter 4.840 mio. kr. på grund af tabt produktion.

Nakkesmerter:

• I Danmark lever 200.000 mænd og 370.000 kvinder med nakkesmerter.

• Nakkesmerter er årligt årsag til 230 ny tilkendte førtidspensioner.

• Erhvervsaktive personer med nakkesmerter har årligt 4,5 mio. flere sygedage end erhvervsaktive personer uden nakkesmerter.

• Det svarer til 16 procent af alle sygedage.

• Hvert år koster nakkesmerter 920 mio. kr. i behandling. • Hvert år koster nakkesmerter 2.030 mio. kr. på grund af tabt produktion.

Kilde: ”Sygdomsbyrden i Danmark 2015

l

NEAT - små bevægelser

NEAT. Det er fagudtryk for alle de bevægelser du kan lave i løbet af en dag, som ikke er egentlig træning.

NEAT er alle de bevægelser vi foretager, der ikke er egentlig træning. NEAT betyder “Non Exercise Activity Thermogenesis.

Neat kan for eksempel være:

  • Små gåture
  • Gå på trappe
  • Havearbejde
  • Cykelturen til bageren
  • Rengøring og oprydning
Smerter i lænden er årsag til

%

af alle sygedage i Danmark

Folk med lændesmerter har

millioner flere sygedage end personer uden lændesmerter

Nakkesmerter er skyld i

%

af alle sygedage i Danmark

Medarbejdere med nakkesmerter har

millioner sygedage end personer uden nakkesmerter