+45 3514 7117

Om Steppie

 

Varför är det skadligt med en stillasittande livsstil?

Vad säger forskarna om en stillasittande livsstil?

Vad gör Steppie för dig som medarbetare och för företaget som helhet?

Svaren hittar du här nedan…

Steppie är en balansplatta som på ett enkelt sätt:

  • aktiverar dig som har en stillasittande arbetsdag
  • tränar och stärker din rygg
  • gör det behagligt att stå längre stunder
  • främjar blodcirkulationen
  • förbränner fler kalorier
  • ger mer energi

Det enda du behöver göra är att stå på plattan så händer allt av sig självt …

Steppie är lika genial som den är enkel.

Steppie har en stilren och enkel design som passar in i alla kontorsmiljöer. Till skillnad från en traditionell vippbräda – med en kula under, som kräver mycket energi, koncentration och balans att använda – kan vem som helst utan några förkunskaper och helt problemfritt använda balansplattan Steppie. Det är lätt för kroppen att hitta balanspunkten och plattan vippar mycket mer kontrollerat än vad en traditionell balansbräda gör.

Den stillasittande livsstilen – en samhällsfara!

Vi sitter oss sjuka och det kommer att få stora konsekvenser både för enskildas hälsa och för samhällsekonomin i framtiden.

Massor av livsstilssjukdomar har koppling till vår inaktiva livsstil.

I takt med att antalet datorarbetsplatser ökar håller vi på att undergräva vår hälsa. Antalet människor med livsstilssjukdomar ökar snabbt och kostar samhället många miljarder varje år.

Problemen med muskler och leder ökar också kraftigt enligt det danska Sundhetsstyrelsen.

Se mer fran danska Sundhedsstyrelsen

Forskarna är eniga … Vi sitter för mycket

Forskarna är överens om att den stillasittande livsstilen är mycket skadlig för hälsan. Det har visats i ett stort antal undersökningar vid olika universitet runt om i världen.

Människor med stillasittande arbete löper 54 procent större risk att dö av hjärt- och kärlsjukdomar.

Risken för män att drabbas av prostatacancer ökar också med 30 procent om de har ett stillasittande arbete.

När man sitter förbränner man 30–50 procent mindre energi än när man står, vilket medför ökad risk för övervikt och diabetes.

 

Läs fler forskningsresultat

Arbetsgivarens ansvar?

I Arbetsmiljölagen kap. 2 § 1 står det:

”Arbete ska planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö.”

Läs mer om arbetsgivarens skyldigheter när det gäller arbetsmiljön.

 

Läs hela lagtexten här.

Investera i medarbetarnas hälsa?

Lönar det sig att investera i medarbetarnas hälsa? Det är en fråga som varje chef bör ställa sig eftersom ekonomin är viktig och budgeten begränsad.

De flesta medarbetare har höj- och sänkbara skrivbord och det har varit en stor investering att köpa in dem. Problemet är bara att det är svårt att orka stå så länge att det verkligen gör någon skillnad och blir till nytta för medarbetarens hälsa och organisationens ekonomi.

Se lönsamhetsbedömning

DITT VAL?