+45 3514 7117

Till arbetsgivaren: Lönar det sig att investera i balansplattor till medarbetarna?

En investering ska förstås ge avkastning. Lönar det sig då för företaget att investera i Steppie?

människor i Danmark lever med smärta i nedre delen av ryggen

 miljoner DKK är kostnaden för ländryggssmärtor varje år i produktionsförlust

människor  i Danmark lever med nacksmärtor i Danmark

 miljoner DKK är kostnaden för nacksmärtor varje år i produktionsförlust

Lönsamhetskalkyl för Steppie

När man ska beräkna avkastningen på en investering måste man utgå fån fakta.

Steppie är en balansplatta som gör att man kan utnyttja hälsovinsterna med att oftare och längre stå upp stället för att enbart sitta vid skrivbordet och arbeta.

De allra flesta verksamheterna har investerat i höj- och sänkbara skrivbord till medarbetarna. Få av dem används i höjt läge så mycket som skulle vara önskvärt.

Steppie är den felande länken som kan göra att de dyra möbelinvesteringarna ger utdelning.

 

Det finns stora ekonomiska och mänskliga vinster i att ha friska och aktiva medarbetare.

För att ta reda på vilken avkastning du kan få genom att investera i Steppie måste du ta hänsyn till följande:

 1. Med en Steppie kan man stå längre stunder eftersom Steppie ger rörlighet och det är mindre tröttande att stå dynamiskt än statiskt.
 2. Rörligheten förbättrar blodcirkulationen och syresättningen, vilket gynnar både kropp och hjärna.
 3. Rörlighet skärper fokus och uppmärksamhet och gör oss mer alerta tack vare den förbättrade cirkulationen. På så sätt ökar medarbetarnas produktivitet.
 4. Att stå upp främjar en naturlig kroppshållning och minskar risken för smärta i rygg och nacke. Färska siffror från det danska centret för arbetsmiljöforskning finns i rutan nedan
 5. Steppie aktiverar balansen och tränar därmed coremuskulaturen (de inre djupa musklerna som ger ryggraden stöd).
 6. Balansträningen aktiverar och stärker musklerna i fotleder, knän och höfter. Det ökar produktionen av ledvätska mellan ledytorna, vilket är viktigt för att förhindra artros.
 7. Rörelserna på Steppie aktiverar kroppen så mycket att förbränningen ökar med cirka 35 procent. Det leder på sikt till viktnedgång och förebygger livsstilssjukdomar, diabetes, förhöjt kolesterol och högt blodtryck.

8. De små, konstanta rörelserna som även kallas NEAT-faktorn, non-exercise activity thermogenesis, beskrivs på Steppies hemsida. Här kan du läsa dokumentation som styrker påståendena ovan.

FAKTARUTA

Källa: ”Sygdomsbyrden i Danmark 2015”

Ländryggssmärta

 • 880 000 danskar lever med ländryggssmärtor.
 • Ländryggssmärtor orsakar 880 förtidspensioneringar om året i Danmark. Det motsvarar 6 procent av alla förtidspensioneringar. Yrkesverksamma med ländryggssmärtor har varje år 5,5 miljoner fler sjukdagar än yrkesverksamma utan smärta i ländryggen.
 • Det motsvarar 20 procent av alla sjukdagar.
 • Varje år kostar ländryggssmärtor 4 840 miljoner danska kronor genom produktionsbortfall.

Nacksmärtor:

 • I Danmark lever 200 000 män och 370 000 kvinnor med nacksmärtor.
 • Nacksmärtor orsakar 230 förtidspensioneringar om året i Danmark.

Yrkesverksamma med nacksmärtor har varje år 4,5 miljoner fler sjukdagar än yrkesverksamma utan nacksmärtor.

 • Det motsvarar 16 procent av alla sjukdagar.
 • Varje år kostar behandlingen av nacksmärtor 920 miljoner danska kronor.
 • Varje år kostar nacksmärtor 2 030 miljoner danska kronor på grund av produktionsbortfall.

 

Källa: ”Sygdomsbyrden i Danmark 2015”

Ländryggssmärtor förorsakar

%

av alla sjukdagar i Danmark
Förvärvsarbetande med ländryggssmärtor har

fler sjukdagar än personer utan ländryggssmärtor.
Nacksmärtor förorsakar

%

av alla sjukdagar i Danmark.
Förvärvsarbetande med nacksmärtor har

fler sjukdagar än personer utan nacksmärtor